Kontakt

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20
fax +48 22 756 50 33

Biuro Handlowe  

KREVOX

Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. Dworcowa 14

tel. +48 22 756 52 20, fax +48 22 756 50 33

e-fax +48 22 211 17 24

e-mail. krevox@krevox.com

e-mail. marketing@krevox.com

 


Siedziba 

KREVOX

Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. 
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45

tel. +48 22 756 52 20, fax +48 22 756 50 33

e-fax +48 22 211 17 24

e-mail. krevox@krevox.com

e-mail. marketing@krevox.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000150455, NIP: 526-02-02-743, REGON: 006711297

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media