Krevox

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20,
fax +48 22 756 50 33

II KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA z dn. 14.05.2014

Pt. „OSADY ŚCIEKOWE ŹRÓDŁEM ENERGII ALTERNATYWNEJ

Optymalne Rozwiązania w Gospodarce Osadowej – Doświadczenia i Praktyka

Miejce konferencji:

Z- Hotel Business&SPA****, przy ul. Wczasowej 25 w Otwocku dn. 14.05.2014 r.

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. inż. M. Gromiec, prof. dr hab. Z. Heidrich, dr hab. inż. T. Pająk

Więcej o programie konferencji.

 

9.30 – Rejestracja Uczestników Konferencji

10.00 – Powitanie Gości i Uroczyste Otwarcie Konferencji przez Organizatorów oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego, Wiceprezesa NFOŚ Pana Krystiana Szczepańskiego, Prezesa KZGW Pana Witolda Sumisławskiego.

10.30 – „Strategia i możliwości finansowania projektów gospodarki osadowej na lata 2014-2016” – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław Gawłowski

11.00 - „Optymalne rozwiązania w zakresie gospodarki osadowej” – prof. dr hab. inż. Marek Gromiec

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa I

11.45 – „Różne metody odwadniania osadów ściekowych” – Konrad Brzozowski, ECE Krevox

12.00 – „Doświadczenia z przeprowadzonych badań pilotowych na różnych urządzeniach do mechanicznego odwadniania osadów w Oczyszczalni Ścieków Urbanowice”– Marek Pieczykolan, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

13.00 – 13.15 – przerwa kawowa II

13.15 – „Ekonomiczne aspekty zastosowania termicznej hydrolizy osadów ściekowych” – mgr inż. Piotr Kamola, mgr inż. Agata Nowogórska

13.45 – „Doświadczenia z realizacji instalacji termicznej utylizacji osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” – Władysław Majewski, Toruńskie Wodociągi

14.15 - „Doświadczenia z realizacji nowoczesnej suszarni osadów ściekowych na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego” – Zakład Gospodarki Wodno -Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowiecki.

14.45 – „Doświadczenia z budowy instalacji termicznej utylizacji osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków Jamno w Koszalinie oraz plan dalszego zagospodarowania granulatu” – Piotr Maciołek, MWiK Koszalin

15.30 – „Różne technologie suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem ciepła odpadowego” – dr inż. Aleksander Suszyński

16.00 – Uroczysta obiadokolacja dla Uczestników Konferencji w Z- Hotel Business&SPA****, przy ul. Wczasowej 25 w Otwocku.

18.00 - Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Otwocku - organizatorzy zapewniają przejazd busem lub transport indywidualny.Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media