Krevox

  • Strona główna
  • »
  • Aktualności
  • »
  • Konferencja OSADY ŚCIEKOWE ŹRÓDŁEM ENERGII ALTERNATYWNEJ OŚ „ Jamno” w KOSZALINIE dn. 17.02.2014
KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20,
fax +48 22 756 50 33

Konferencja OSADY ŚCIEKOWE ŹRÓDŁEM ENERGII ALTERNATYWNEJ OŚ „ Jamno” w KOSZALINIE dn. 17.02.2014

Konferencji Pt. „Osady  ściekowe  źródłem energii alternatywnej. Optymalne Rozwiązania w Gospodarce Osadowej – Doświadczenia i Praktyka”która odbędzie się na obiekcie Oczyszczalni Ścieków „Jamno” w Koszalinie dnia 17.02.2014r. 

 

Patronem niniejszej Konferencji będzie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław Gawłowski, który zaszczyci nas swoją obecnością podczas wygłaszanych prelekcji.Głównym celem Konferencji w myśl przyszłej Ustawy o zakazie składowania odpadów (w tym osadów) będzie zaprezentowanie takich rozwiązań technologicznych, które pozwolą na  bezpieczne unieszkodliwianie osadów ściekowych.  

 

Konferencja stworzy możliwość nie tylko wymiany doświadczeń, ale także dyskusji nad aktualnymi problemami w zakresie gospodarki osadowej.

 

Poniżej PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO - TECHNICZNEJ Pt. „ Optymalne Rozwiązania w Gospodarce Osadowej – Doświadczenia i Praktyka”

 

16.02.2014  - Niedziela

18.00 – przybycie   Uczestników konferencji, rejestracja w Hotelu

 

17.02.2014  - Poniedziałek

10.00 –  Uroczyste Otwarcie Konferencji

10.30 –  „ Strategia i możliwości finansowania projektów gospodarki osadowej na lata 2014-2016” – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław Gawłowski

11.00 –  „ Optymalne rozwiązania w zakresie gospodarki osadowej” – prof. Marek Gromiec

11.30 –  „ Doświadczenia z realizacji instalacji termicznej utylizacji osadów ściekowych na  Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie” – Mariusz Kozak, MWiK Koszalin

12.00 –  „ Doświadczenia z realizacji instalacji termicznej utylizacji osadów ściekowych na  Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” – W. Majewski/Malinowski, Toruńskie Wodociągi

12.30  – „ Możliwości suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem ciepła odpadowego. Skojarzenie suszenia komunalnych osadów ściekowych i współspalania ich w Elektrociepłowni na przykładzie inwestycji w Stalowej Woli”” – dr inż. Aleksander Suszyński

13.00 –  „ Ekonomiczne aspekty zastosowania termicznej hydrolizy osadów ściekowych” – mgr inż.  Agata Nowogórska/ mgr inż. Piotr Kamola

13.30 – „ Efektywne odwadnianie osadów komunalnych z zastosowaniem różnych metod” –inż. Mateusz Zawadka/ Konrad Brzozowski

14.00 –  Zakończenie Konferencji

 

18.02.2014  - Wtorek

Zwiedzanie Obiektu Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media