Krevox

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20,
fax +48 22 756 50 33

ZAKOŃCZENIE BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W PŁOŃSKU

Firma Krevox właśnie zakończyła w Płońsku budowę Stacji Uzdatniania Wody o wydajności  9 000 m3 na dobę, której uroczyste otwarcie nastąpiło 20 czerwca 2013 roku.

Realizacja rozpoczęta 22.08.2011 r. była finansowana ze środków własnych oraz częściowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, i wyniosła 9’904’955,68 zł netto.

 

Projekt zrealizowany został według schematu technologicznego:

Woda z 5 studni głębinowych podawana jest do kontaktowego zbiornika wody o pojemności  350 m3., gdzie za pomocą dwóch turbin ulega napowietrzeniu w wyniku utleniania związków żelaza i manganu.  Woda ze zbiornika wody surowej za pomocą pomp pośrednich jest podawana na dwustopniowy układ filtracji składający się z 6 filtrów HF 9 BF 120 i 6 filtrów HF 9 UFP 120 o średnicy zbiorników 3’000 mm. Przed pierwszym stopniem filtracyjnym, w celu zaszczepienia złoża filtrów, podawana jest pożywka; zaś przed drugim stopniem podawany jest podchloryn sodu w celu uaktywnienia złoża katalitycznego, występującego w filtrach. Płukanie filtrów odbywa się wodą surową ze kontaktowego zbiornika za pomocą pompowni płucznej. Dodatkowo filtry na pierwszym stopniu wzruszane są powietrzem.  Z filtrów woda dopływa do trzech zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 1000 m3 każdy. Jeśli jest, taka potrzeba woda przed zbiornikami podawana jest dezynfekcji. Ze zbiorników woda do sieci podawana jest za pomocą pompowni sieciowej.

 Zakres prac wykonanych przez Krevox w ramach realizacji projektu obejmował :

- roboty rozbiórkowe

- remont budynku SUW

- budowę kontaktowego zbiornika wody surowej

- budowę odstojnika popłuczyn

- wykonanie dróg i chodników

- demontaż starych urządzeń i rurociągów

- montaż rurociągów oraz urządzeń technologicznych

- wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki wraz z wizualizacją SUW

- wykonanie sieci między obiektowych

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media