KREVOX

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20
fax +48 22 756 50 33
Krevox powstał w 1990 roku, kiedy Polska wchodziła w epokę wielkich przemian. Świadomość, że czysta woda stanowi gwarancję szybkiego postępu cywilizacyjnego, społeczeństwa i gospodarki, stała się oczywista tak dla indywidualnego obywatela jak i dla przedstawicieli samorządów lokalnych i władz krajowych. Przystąpienie Polski do UE wymusiło wyrównywanie standardów dotyczących parametrów uzdatnionej wody i jednocześnie umożliwiło korzystanie ze środków finansowych na modernizacje i budowę nowej infrastruktury w zakresie instalacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w cały kraju. Mieliśmy szczęście znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie. Zawsze proponowaliśmy najlepsze technologie stosowane w świecie i dostosowywaliśmy do lokalnych potrzeb i oczekiwań, co znalazło uznanie naszych partnerów.


Zrealizowanie ponad 260 instalacji
 uzdatniania wody dla miast, przemysłu, szpitali itp., w ciągu 20 lat jest niezwykłym osiągnięciem w skali europejskiej dając nam bogate doświadczenie praktyczne.

Niespotykana lista referencyjna oraz liczne nagrody krajowe i zagraniczne sprawiają, iż Krevox jest iekwestionowanym liderem w dostawie technologii uzdatniania wody w Europie i gwarancją najwyższej jakości.

 

Tadeusz Krężelewski

Prezes Krevox

Tadeusz Krężelewski jest również Prezesem Caux Round Table Polska - stowarzyszenia skupiającego ludzi promujących etykę w biznesie, wyznających przekonanie, że wspólnota światowego biznesu powinna odgrywać ważną rolę w poprawie ekonomicznych i społecznych warunków życia. 

Strona Caux Round Table

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media