Media

Jan Paweł II, powiedział w lipcu 2000:
"brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości. Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach. Ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń..."
Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media