Produkty


Spalanie w piecu cyklonowym ECO 

Wysuszone osady ściekowe w postaci granulatu charakteryzują się wysoką wartością energetyczną porównywalną z  kalorycznością węgla brunatnego. Mogą być wykorzystane jako paliwo alternatywne w energetyce, produkcji cementu lub zastosowane w instalacjach przeznaczonych jedynie do termicznego przekształcania osadów ściekowych. Bardzo dobrym rozwiązaniem na termiczne przekształcanie osadów o zawartości 90 % s.m. jest ich spalanie w piecu cyklonowym w technologii ECO firmy Andritz.

 

Opis procesu

Wysuszony osad w formie granulatu przeznaczony do spalenia przenoszony jest z komory magazynowej silosa do miksera, który rozdrabnia granulki do wielkości 1 mm. Następnie granulki są przepuszczane przez sito o średnicy 1 mm i składowane w małym zbiorniku magazynowym skąd są pneumatycznie podawane do komory spalania.

Spalanie odbywa się w piecu cyklonowym, początkowo rozgrzewanym przez palniki startowe do temperatury 750 °C w komorze wstępnej i 850 °C w komorze wtórnej. Dzięki wysokiej temperaturze i wirowemu ruchowi powietrza (piec cyklonowy) część organiczna wprowadzanych granulek ulega spaleniu. Frakcja mineralna jest odprowadzana z układu w postaci popiołu w dolnej części paleniska. Temperatura spalania - 850 °C - zapobiega spiekaniu czy stapianiu na powierzchni wymurówki pieca. Ciepłota spalania mierzona jest w trzech miejscach wewnątrz komory pierwotnej i wtórnej. Odpowiednia temperatura jest utrzymywane poprzez sterowanie ilością powietrza podawanego przez wentylatory.

W komorze dopalania wszystkie związki organiczne, tlenki węgla ulegają utlenieniu. W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu tych procesów spełnione są wymogi: minimalnego czasu zatrzymania w komorze dopalania(2 minuty), odpowiedniej temperatury (minimum 850 °C) oraz niewielkiego stężenia tlenu(6 %).
Spaliny opuszczając komorę spalania mają ok. 920 °C i trafiają do wymiennika ciepła celem oddania go do dalszego wykorzystania, na przykład do suszenia osadów. Spaliny trafiają do instalacji oczyszczania, która spełnia wszystkie regulacje określone prawem europejskim dotyczące termicznego przekształcania osadów ściekowych.

W odróżnieniu od innych technologii ekospalanie łączy zalety cyklonu z technologią komory suchego spalania, czego wynikiem jest niska zawartość popiołu lotnego i łatwe oddzielenie pozostałego popiołu w spalinach(około 10 % ). Te ostatnie są kierowane do stacji „big bag” celem dalszego zagospodarowania. Popioły z paleniska - po procesie spalania zawierają mniej niż 3 % części organicznych - są schładzane wodą technologiczną i transportowane do kontenera.

 

 

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media