Produkty


Suszarnie fluidalne FDS

Proponowana przez nas suszarnia fluidalna FDS jest technologią, która charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem zużycia energii cieplnej, równym około 0,78 kWh na kg odparowanej wody. Tego typu instalacje są przeznaczone głównie dla dużych wydajności, gdzie ograniczona jest powierzchnia zabudowy. Obecnie na świecie znajduje się 39 przykładów wdrożenia instalacji tego typu. Suszarnia FDS jest klasycznym połączeniem dwóch rodzajów wymiany ciepła na drodze konwekcji i przewodzenia. Suszony osad ściekowy jest utrzymywany w zawieszeniu przez gorące powietrze fluidyzacji i równocześnie osad jest ogrzewany przez wymienniki ciepła w sekcji pośredniej urządzenia. Zaletą technologii - zapewniającej pracę przez ponad 8000 godzin w ciągu roku - jest przede wszystkim niskie zużycie energii cieplnej i dobra jakość produktu. Wysuszone granulki do zawartości około 92 % s.m. charakteryzują się jednorodnym kształtem, łatwym do dalszego transportu i zawierającym minimalne ilości pyłu.

 

Opis procesu

Odwodniony mechanicznie osad, który jest wcześniej składowany w silosie lub innym rodzaju zbiornika magazynowego jest podawany za pomocą pomp osadu od góry do suszarni.

Transportowany osad jest utrzymywany w zawieszeniu w warstwie fluidalnej - sekcji pośredniej, gdzie znajdują się także wymienniki ciepła w postaci rurek - dzięki wdmuchiwanemu powietrzu od dołu. Medium grzewczym, wypełniającym rurki może być para wodna albo olej.
Obok przedstawiono schemat instalacji suszenia razem z urządzeniami do oczyszczania gazów odlotowych i transportu osadów.

Zapewniamy, że urządzenie FDS jest technologią, gwarantującą bezpieczeństwo procesu.

 

Suszarnie fluidalne - referencje

 

Susteren / Holandia

Wydajność  

8.300 kg/h

Ilość materiału

11.000 kg/h

Praca

24 h / d, 5dni w tygodniu

Produkt końcowy

suchy granulat > 92% s.m.

Uruchomienie

2002

 

Beverwijk / Holandia

Wydajność  

2 x 6000 kg/h

Osad z ponad 20 oczyszczalni

Źródło ciepła

praca nasycona

Praca

24 h / d, 7 dni na tydzień

Produkt końcowy

wysuszony granulat > 90% s.m.

Uruchomienie

1996

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media