Produkty


Suszarnie bębnowe DDS

Suszarnie bębnowe produkowane przez firmę Andritz znalazły zastosowanie w 95 miejscach, charakteryzują się współczynnikiem zużycia energii cieplnej równym 0,85 kWh / kg odparowanej wody.

 

Opis procesu

Z silosa osadu mechanicznie odwodniony osad podawany jest za pomocą pomp ślimakowych do mieszacza, gdzie osad jest łączony z recyrkulowanym, wysuszonym osadem, tak aby powstała mieszanina osadu o zawartości suchej masy około 65%. Stopień recyrkulacji jest obliczany na podstawie danych dotyczących zawartości suchej masy w osadzie odwodnionym (zazwyczaj około 20 – 25 %) i osadzie wysuszonym. Mieszanie osadu odbywa się za pomocą wolnoobrotowego mieszadła o specjalnej konstrukcji, co zapewnia formowanie się granulek o pożądanej wielkości.

Wymieszany osad nie przylepia się do powierzchni urządzeń podających. Ponadto dostarczenie osadu o takiej zawartości suchej masy do suszarki sprawia, że nie następuje najpierw wysuszenie zewnętrznej otoczki granulatu, przy wilgotnej strukturze rdzenia.
Z mieszacza osad podawany jest na wlot do suszarki za pomocą podajników ślimakowych o zmiennych obrotach, stamtąd jest pobierany do wnętrza urządzenia przez strumień gorącego powietrza z pieca lub wymienników ciepła.

Suszarka, serce całej instalacji, składa się z trzech współosiowych cylindrów, które obracają się powoli z prędkością 10 – 16 obrotów na minutę. Osad przenoszony jest przez strumień gorącego powietrza najpierw poprzez cylinder: wewnętrzny, następnie środkowy, a na końcu zewnętrzny. W czasie procesu granulki osadu obracają się, co ułatwia formowanie się stabilnego granulatu. Zewnętrzny cylinder przejmuje ciepło z dwóch wewnętrznych cylindrów, dzięki czemu straty ciepła w suszarce są minimalne.

Granulki osadu przechodzące przez wszystkie trzy obracające się cylindry są kierowane za pomocą specjalnie ukształtowanych przegród do wewnętrznych ścian bębnów, a następnie spadają dzięki efektowi grawitacji poprzez strumień gorącego powietrza. Lżejsze cząsteczki osadu, bardziej wysuszone, transportowane są przez strumień powietrza szybciej i przebywają w suszarce krócej niż cząsteczki większe. Niejednorodny czas retencji cząstek o różnych rozmiarach zapewnia jednakowy poziom zawartości suchej masy na wyjściu w każdej granulce.

Po wyjściu z suszarki osad transportowany jest w strumieniu powietrza do separatora, gdzie następuje rozdział osadu i powietrza. Następnie osad trafia do właściwego policyklonu, skąd wychodzi poprzez zawór rotacyjny, który utrzymuje również odpowiednie ciśnienie.
Powietrze cyrkulacyjne opuszcza policyklon w temperaturze 90 –100°C i przechodzi przez wentylator do skraplacza. Para wodna zostaje skroplona dzięki zimnej wodzie technologicznej wtryskiwanej poprzez dysze. Mieszanina wody technologicznej i skroplonej pary zawracana jest na wlot oczyszczalni ścieków.

Większa część powietrza (około 85%) jest recyrkulowana. W powietrzu cyrkulacyjnym utrzymuje się cały czas niska zawartość tlenu, aby zapobiec powstaniu atmosfery wybuchowej. Pozostała część powietrza (około 15%) jest oddzielana i kierowana do biofiltra wraz z małą ilością powietrza bezpośrednio z suszarki (w samej suszarni panuje lekkie podciśnienie zapobiegające wydobywaniu się odorów na zewnątrz) oraz powietrzem z silosa osadu odwodnionego jak również powietrzem ze strefy transportu osadu w separatorze.
Po wyjściu z policyklonu granulat trafia do przenośnika ślimakowego, w którym jest schładzany do temperatury poniżej 70°C i podawany na sito wibracyjne.

Dzięki specjalnej konstrukcji, przenoszenie wibracji na podłogę jest zminimalizowane oraz nie zachodzi emisja pyłów z sita. Na sicie następuje separacja trzech rodzajów granulatu, w zależności od wielkości granulek. Najbardziej pożądany materiał ma wielkość granulek 0,5 – 4 mm, taki produkt trafia do silosa lub kontenerów.
Materiał ponadgabarytowy trafia do rozdrabniacza, a następnie jest mieszany z materiałem o zbyt małej średnicy i kierowany do komory magazynowej. Sito oraz rozdrabniacz nie są konieczne w przypadku wykorzystania osadu jako paliwa w procesie dalszego przekształcania termicznego.

Jeśli ilość mieszaniny zbyt dużych granulek i zbyt małych jest niewystarczająca do potrzeb recyrkulacji, część materiału o żądanej wielkości 0,5 – 4 mm jest również zawracana poprzez zawór rotacyjny do komory magazynowej, tak, aby utrzymać w niej stały poziom osadu. Do komory trafia również pył z filtra oczyszczającego powietrze aspiracyjne.
Wysuszony osad może być wykorzystany jako paliwo alternatywne w przemyśle cementowym lub ciepłowni jako źródło energii do procesu suszenia poprzez spalenie.

Cały proces przebiega w pełni automatycznie. Jest nadzorowany za pomocą sterownika współpracującego z komputerem, umożliwiającym pełną wizualizację procesu.

 

Referencje
 

Suszarnia bębnowa - Valenton, Paryż Francja

Typ instalacji    

3 x DDS

Materiał

25 - 28% s.m.

Produkt

> 90% s.m.

Wydajność

3 x 7,000 kg/h H2O

Rozruch

2005

 

Suszarnia bębnowa - Bran Sands, UK

Typ instalacji    

Faza 1: 3 linie suszenia

Faza 2: 4 linie suszenia

Materiał

odwodniony 28% DS

Produkt

90 - 93% s.m.

Wydajność

7 x 5000 l/h H2O

Rozruch

Faza 1: 1998

Faza 2: 2001

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media