Produkty

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20
fax +48 22 756 50 33

Regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej

Przedstawiamy Państwu najnowocześniejszą na świecie konstrukcję w dziedzinie automatycznych zaworów regulacyjnych:

 

ZAWÓR ROLL SEAL

Standard wykonania:

 • galwanizowana stal kwasoodporna 316 L.
 • zredukowana długość zabudowy
 • bardzo wysoka odporność na korozję i kawitację
 • podwyższona sprawność hydrauliczna
 • prosta dwuelementowa konstrukcja: korpus i membrana

 

Przykłady zastosowań zaworów ROLL SEAL:

 1. Redukcja ciśnienia.

Zawór (seria 90) redukuje wysokie ciśnienie do stałej niższej wartości bez względu na zmiany przepływu i ciśnienia przed zaworem.

Zastosowanie zaworu pozwala na:

 • redukcję liczby awarii sieci wodociągowej i związanych z tym kosztów
 • zmniejszenie strat wody
 • regulację parametrów pracy sieci wodociągowej w zależności od zmieniających się warunków eksploatacji
 • automatyzację procesu dystrybucji wody
  

 

2. Regulacja natężenia przepływu.

Zawór (seria 40) reguluje natężenie przepływu w rurociągu utrzymując na wyjściu z zaworu stały zadany przepływ bez względu na zmiany ciśnienia i przepływu przed zaworem.

Zastosowanie zaworu pozwala na: 

 • regulację wydatku z głównego rurociągu przesyłowego do określonej strefy dystrybucji,  zbiornika terenowego itp.
 • regulację wydatku pompy (w studni głębinowej, pompy wspomagającej)

 

3. Regulacja ciśnienia.

Zawór (seria 50) utrzymuje ciśnienie w strefie przed zaworem na minimalnym zadanym poziomie. Pracuje modulujące tzn. otwiera się gdy ciśnienie na wejściu do zaworu wzrasta i zamyka się stopniowo (nie powodując uderzeń hydraulicznych) gdy ciśnienie maleje.

Zastosowanie zaworu pozwala na:

 • utrzymanie w sieci min zadane ciśnienie (np. w systemie dystrybucji wyżej położonym)
 • zapobieganie uderzeniom hydraulicznym przy nagłym zatrzymaniu pomp

 

4. Regulacja poziomu wody w zbiornikach.

Zawór (seria 100) kontroluje poziom wody w zbiorniku przy zastosowaniu pływaka. Zawór otwiera się całkowicie, kiedy zwierciadło wody osiąga określony poziom minimalnym i pozwala na napełnienie zbiornika do poziomu maksymalnego, po osiągnięciu, którego zawór szczelnie zamyka się.

Zastosowanie zaworu pozwala na:

 • wyeliminowanie przelewów zbiornika
 • zmniejszenie kosztów pompowania

 

5. Zawór utrzymujący stały poziom wody.

Zawór (seria 210) kontroluje maksymalny poziom wody w zbiorniku, bez użycia pływaka, pozostaje całkowicie otwarty do chwili osiągnięcia nastawionego maksymalnie poziomu, przy którym zamyka się całkowicie zabezpieczając zbiornik przed przelewem.

Zastosowanie zaworu serii 210 otwórz/zamknij pozwala na :

 • zabezpieczenie zbiornika przed przelewem

 

6. Zawór utrzymujący stały poziom w zbiorniku.

Zawór (seria 208) kontroluje poziom wody w zbiorniku utrzymując stale zadany poziom, bez względu na zmiany przepływu, ciśnienia na dopływie do zbiornika. Zawór działa modulujące bez pływaka na podstawie wartości ciśnienia hydrostatycznego.

Zastosowanie zaworu pozwala na:

 • wyeliminowanie przelewów zbiornika
 • zmniejszenie efektu uderzenia hydraulicznego
 • zminimalizowanie gwałtownych zmian prędkości w rurociągach

 

7. Zawór zabezpieczający przed nadmiernym przepływem.

Zawór (seria 85) pozostaje w czasie normalnej pracy całkowicie otwarty a zamyka się w chwili niekontrolowanego wycieku z rurociągu podczas awarii. Zawory tego typu instalowane są w rurociągach magistralnych i zabezpieczają przed ewentualnymi zniszczeniami powstałymi wskutek wypływu dużej ilości wody przy:

 • podmyciach autostrad, dróg, trakcji kolejowych itp.
 • wszędzie tam, gdzie rurociąg główny przechodzi obok ważnego obiektu narażonego  
 • zniszczenie przy pęknięciu rurociągu

 

8. Zawór do kontroli pomp.
Zawór (seria 60) instalowany jest na rurociągu tłocznym pompy w celu zabezpieczenia przed powstawaniem uderzenia hydraulicznego przy rozruchu i zatrzymaniu pompy. Często stosowane są dodatkowe zawory przeiwuderzeniowe (seria 52) instalowane na odejściu od rurociągu tłocznego, które zabezpieczają układ rurociągów przed uderzeniem w chwili awarii zasilania elektrycznego, zrzucając nadmiar wody do atmosfery lub zbiornika.

Zastosowanie tego rodzaju zaworów pozwala na:

 • uniknięcie ewentualnych kosztów związanych ze zniszczeniami rurociągów, pomp etc. powstałych podczas uderzenia hydraulicznego

 

9. Zawór utrzymujący stały poziom w zbiorniku.

Zawór (seria 400) kontroluje poziom wody w zbiorniku utrzymując stale zadany poziom, bez względu na zmiany przepływu, ciśnienia na dopływie do zbiornika.
Zawór działa modulujące sterowany pływakiem. Zawory tego typu stosowane są przy filtrach otwartych do utrzymywania stałej szybkości filtracji.

Zastosowanie zaworu pozwala na:

 • wyeliminowanie przelewów zbiornika
 • zmniejszenie efektu uderzenia hydraulicznego
 • zminimalizowanie gwałtownych zmian prędkości w rurociągach

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media