Produkty

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20
fax +48 22 756 50 33

Serwis

Centrum Serwisu Obsługi Klienta firmy Krevox zostało powołane przede wszystkim w odpowiedzi na potrzeby wciąż rosnącej grupy Klientów i przeprowadza instalacje wszystkich inwestycji  Krevox. W ramach gwarancji i serwisu pogwarancyjnego prowadzi przeglądy, konserwacje i naprawy eksploatowanych przez Klienta urządzeń oraz zarządza Centralnym Magazynem  Krevox.

Serwis zajmuje się również organizacją szkoleń dla wyznaczonych przez Klienta grup pracowników, jak też udziela konsultacji. Pozwala to Klientowi na sprawniejsze i bardziej efektywne korzystanie z zainstalowanych przez Krevox urządzeń.

Serwis Obsługi Klienta pracuje całą dobę. W sytuacjach kryzysowych Klient może powiadomić Centrum telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Po rozpoznaniu zgłoszenia koordynator podejmuje decyzję co do dalszych procedur postępowania -  natychmiastowego wysłania do Klienta grupy serwisowej lub lokalnego koordynatora, czy zdalnego rozpoczęcia likwidowania skutków awarii.

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media