Produkty

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20
fax +48 22 756 50 33

Aerator kaskadowy

Sposób działania
Woda wprowadzona do aeratora spada kaskadowo na tacę zbiorczą, a następnie przepływa do odbiornika. Na tym etapie woda jest napowietrzana, gdyż konstrukcja wieży umożliwia rozbicie jej na małe cząsteczki, które stykają się z otaczającym powietrzem. Tlen zawarty w powietrzu utlenia rozpuszczone związki żelaza, zamieniając je w związki nierozpuszczalne.

Czynności obsługowe
Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest ustalenie harmonogramu czynności konserwacyjnych – polegających na czyszczeniu elementów areatora ze zbierającego się podczas pracy urządzenia osadu – i wykonywanie ich w regularnych odstępach czasu.

 

 Konstrukcja i wyposażenie

  • Zabudowa na zbiorniku wody na zewnątrz budynku
  • Zabudowa w budynku z zastosowaniem wymiany powietrza w pomieszczeniu w ilości ok. 50% w stosunku do ilości natlenianej wody
  • Konstrukcja trójsekcyjna
  • Materiał: aluminium lub stal kwasoodporna
  • Liczba mis: trzy
  • Wydajność: do 1135 m3/h

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media