Produkty

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20
fax +48 22 756 50 33

Dezynfekcja chemiczna wody

Dezynfekcja mieszaniną utleniaczy (BSD-M)

Stosowane od wielu lat metody dezynfekcji, oparte na chlorze gazowym i podchlorynie sodu stwarzają szereg problemów technicznych, a przede wszystkim stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Alternatywą tej metody, pozwalającą wyeliminować wszelkie dotychczasowe problemy, jest wprowadzenie technologii najnowszej generacji BSD-M.
Dysponując ogniwem, wodą, solą kuchenną i prądem stałym można prowadzić własną produkcję środka dezynfekującego o bezpiecznym dla ludzi stężeniu chloru:

 • mieszanina dezynfekcyjna to silne utleniacze, w których największy udział mają chlor, dwutlenek chloru i ozon,
 • systemy BSD-M mogą pracować samodzielnie lub zgrupowane w równoległych układach

 

Efektywność dezynfekcji chemicznej metodą BSD-M jest kilkakrotnie wyższa w porównaniu z chloryzacją, szczególnie w odniesieniu do:

 • cryptosporidium
 • giardii
 • wirusów cholery
 • bakterii coli

 

ZALETY METODY BSD-M:

 • absolutnie bezpieczna dla ludzi (nie trzeba wytyczać stref zagrożenia),
 • przyjazna dla środowiska (nie wymaga składowania szkodliwych substancji),
 • efektywniejsza od chloru w usuwaniu bakterii, wirusów i pasożytów,
 • powstaje od 20 do 50 %mniej THM,
 • łatwa i szybka do wdrożenia - tania w eksploatacji i prosta w obsłudze

 

Dezynfekcja wody poprzez dwutlenek chloru

Dwutlenek chloru jest przygotowywany na miejscu przeznaczenia w procesie chloryn/kwas solny lub rzadziej stosowanym chloryn/ chlor gazowy. Metoda ta polega na wymieszaniu - w odpowiednich proporcjach - obu roztworów i zachowaniu właściwego czasu ich kontaktu.

 

Dwutlenek chloru jest dość dobrym dezynfekantem - jeżeli patrzymy na niego tylko pod kątem efektywności procesu odkażania. Nie tworzy trihalometanów, pomaga usuwać przykry zapach i smak z wody, nie reaguje z amoniakiem oraz innymi związkami azotu. Lepiej niż chlor (przy identycznej wartości stężenia) niszczy drobnoustroje, a bakteriobójcze działanie jest prawie stałe - dla wartości pH w wodzie zakresie od 6 do 9.

 

Dwutlenek chloru nie traci swoich właściwości: jego dawka, pozostała po zakończonym procesie utleniania, długo utrzymuje się w wodzie. Przy rozległych sieciach wodociągowych może docierać nawet do daleko położonych punktów, co przeciwdziała ponownemu skażeniu. Jest to cechą szczególnie przydatną tam, gdzie czas dotarcia wody do odbiorcy jest bardzo długi.

 

Mówiąc o zaletach stosowania dwutlenku chloru trzeba też wspomnieć o jego drobnym mankamencie eksploatacyjnym: wdrożenie tej metody może spowodować rozpuszczenie i wymycie istniejących już w sieci osadów.

 

 

Zastosowanie metody dezynfekcji wody poprzez chlor gazowy

Oferowane przez KREVOX instalacje do dozowania chloru gazowego należą do grupy instalacji podciśnieniowych. Ich główną zaletą jest to, że podciśnienie zachowane jest w całej instalacji - od butli gazowej (lub beczki z chlorem), aż do miejsca wprowadzania chloru (za pomocą odpowiednich inżektorów). Dzięki temu - w przypadku awarii - powietrze jest zasysane do wewnątrz i w ten sposób eliminuje się możliwość wycieku chloru w całej instalacji. Oczyszczanie wody przy użyciu chloru gazowego to również stosunkowo niski koszt eksploatacji.

 

Stosowanie chloru gazowego niesie jednak ze sobą potencjalne ryzyko katastrofy ekologicznej. Do minusów tej metody należy zaliczyć wymóg ustalania stref ochronnych, transportu i składowania pojemników z chlorem, wysoki reżim obsługi oraz konieczność stosowania systemów neutralizacji. Taka instalacja nie może być też zlokalizowana na terenie gęsto zaludnionym.

 

Ta najstarsza metoda wypierana jest przez bezpieczniejsze rozwiązania. Ze względu na wysokie koszty i zagrożenie życia znajduje już coraz mnie zwolenników.

 

 

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media