Produkty

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20
fax +48 22 756 50 33

Lampy UV do dezynfekcji wody

Światło ultrafioletowe jest promieniowaniem elekromagnetycznym o długości fali od 100 do 400 nm. Zakres ten znajduje się w spektrum elektromagnetycznym pomiędzy światłem widzialnym a promieniami X.

Do sztucznego wytwarzania (emitowania) promieniowania UV stosuje się nowoczesne promienniki zarówno niskociśnieniowe, jak i średniociśnieniowe. Zawierają one parę rtęci, która w stanie wzburzonym emituje promieniowanie o określonym spektrum. Technologia ta umożliwia transmisję fal UV, używanych do dezynfekcji wody, destrukcji ozonu i chloru oraz redukcji związków organicznych węgla TOC (Total Oxidizable Carbon).

 

 

ZASTOSOWANIE

Dezynfekcja

Wszystkie organizmy zawierają kwas dezoksyrybonukleinowy DNA, który decyduje o ich życiu. Promieniowanie UV powoduje błyskawicznej reakcję fotochemiczną, podczas której ulega zniszczeniu zapis genetyczny i tym samym zatrzymanie podziału komórki oraz innych funkcji metabolicznych.

Promieniowanie jest efektywne w niszczeniu wirusów, bakterii i pierwotniaków patogennych. Najbardziej wrażliwa na jego dezynfekujące działanie jest cytozyna (w DNA i RNA), tymina (DNA), uracyl (RNA), występujące zasady pirimidynowe. UV jest czynnikiem mutagennym, mikroorganizmy są dezaktywowane poprzez światło UV w wyniku uszkodzenia fotochemicznego kwasów nukleinowych. Wysoka energia, dostarczana wraz z falą promieniowania o krótkiej długości jest pochłaniana przez RNA i DNA komórek. Następuje dimeryzacja tyminy, a także dimeryzacja i hydratacja cytozyny. Sąsiadujące ze sobą w łańcuchu polinukleotydowym tyminy, cytozyny lub tyminy i cytozyny reagują ze sobą. W wyniku czego powstają dimery tymin o budowie cyklobutanu. Tymina po dimeryzacji nie jest zdolna do tworzenia mostków wodorowych, co zaburza replikację i organizmy tracą zdolność rozmnażania się. Najmniej odporne na działanie promieni są bakterie i wirusy, nieco bardziej drożdże, a najbardziej pleśnie.

Destrukcja Ozonu
W uzdatnianiu ozon jest stosowany do utleniania zanieczyszczeń i dezynfekcji wody. Po tym procesie w wodzie pozostaje wolny ozon, który promienie UV katalizują do nieszkodliwej postaci tlenu.

Destrukcja TOC
W procesie dezynfekcji, a co za tym idzie otrzymywania ultra czystej wody promienie UV używane są do usuwania z wody organicznych związków węgla, tj. TOC. Promieniowanie powoduje powstawanie rodników OH, które utleniają organiczne związki węgla do dwutlenku węgla i wody.

Destrukcja Chloru i chloramin.
Promieniowanie UV może być również wykorzystywane do destrukcji chloru i chloramin – jako alternatywa dla tradycyjnych metod tj. adsorpcji na węglu aktywnym lub dozowaniu chemikaliów. Badania dowiodły, że wolny chlor w ilościach do 1,0 ppm mogą być skutecznie wyeliminowane przy pomocy promieni.
Zastosowanie lamp UV jest wszechstronne i obejmuje wiele gałęzi przemysłu, w tym głównie: spożywczy, elektroniczny, farmaceutyczny, przedsiębiorstwa wodociągowe, szpitale, stacje dializ oraz baseny.

 

RODZAJE LAMP UV

Seria Trojan SWIFT

 Jednostki Swift to konstrukcje średniociśnieniowe wyposażone w promienniki multifalowe. Lampy te przeznaczone są dla stacji uzdatniania wody w dużych aglomeracjach miejskich. Nowe rozwiązania pozwoliły na prostopadłe zainstalowanie lampy do kierunku przepływu wody, umożliwiając tym samym dezynfekcje dużych ilości wody przy zachowaniu małych rozmiarów lampy. Zakres wydajności pojedynczej jednostki Swift to 100 - 4500 m3/h.

Seria Trojan SWIFT SC

Jednostka Swift SC to połączenie mocy lamp średniociśnieniowych oraz wydajności i oszczędności lamp niskociśnieniowych. Osiągnięcie doskonałych parametrów technicznych możliwe było dzięki zastosowaniu wysokowydajnych niskociśnieniowych promienników amalgamatowych. Wszystkie jednostki Swift SC posiadają certyfikat DWGV (Niemieckiego Związku Wody i Gazu), najbardziej autorytarnego organu certyfikującego urządzenia UV na świecie. Zakres wydajności pojedynczej jednostki Swift SC to 5 - 2100 m3/h.

Seria MAX

Seria Lamp Max to jednostki przeznaczone głównie dla gospodarstw domowych, a także dla małych aplikacji przemysłowych, hoteli, restauracji, szpitali itp. Jednostki Max wyposażone są standardowo w dźwiękowe i wizualne sygnalizatory przypominające o wymianie promiennika, jak również w czujnik natężenia promieniowania. Wydajność lamp mieści się w przedziale 0,1-10 m3/h.

 

DEZYNFEKCJA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

Promieniowanie, wytwarzane przy pomocy bakteriobójczych lamp amalgamatowych, zanurzonych w wodzie, jest najskuteczniejszą formą dezynfekcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pływające w wodzie bakterie, wirusy i pierwotniaki (w tym cryptosporidium i giardia odporne na inne metody dezynfekcji), nie mają żadnych szans na przeżycie. Optymalnie dobrana dawka promieniowania nie pozostawia w wodzie żadnych niebezpiecznych półproduktów (jak dzieje się w innych rozwiązaniach). Ważne jest również to, że dezynfekcja promieniami jest w pełni bezpieczna i przyjazna dla użytkownika - nie ma potrzeby stosowania niebezpiecznych chemikaliów.

Opatentowany Automatyczny System Czyszczenia (ASC) jest dużo skuteczniejszy niż tradycyjne czyszczenie mechaniczne. Przede wszystkim eliminuje problem zarastania rękawów kwarcowych, co pozwala na skuteczniejszą dezynfekcję oraz redukcję rozmiarów instalacji i zużycia energii.
W ASC stosowany jest specjalny żel czyszczący - uzupełnia się go raz na 12 miesięcy. Zapewnia to sprawne funkcjonowanie całego systemu: pierścienie wycieraczek są stale odpowiednio nasmarowane, a osad skutecznie usuwany. Sam żel składa się z biodegradowalnych składników.

System dezynfekcji ścieków promieniami lampy UV, oferowany przez Krevox, zaprojektowany został z myślą o łatwej instalacji i komforcie użytkownika. Dezynfekujące Lampy (o żywotności 12.000 godzin) dostępne są z wielu miejsc instalacji. Wielorzędowa struktura pozwala na wymianę lamp bez przerywania procesu dezynfekcji. Sama wymiana lamp jest również bardzo prosta: dokonuje się jej bez użycia narzędzi, w ciągu zaledwie kilku minut.

Nasze lampy UV do dezynfekcji wody osadzone są w ramie zanurzeniowej wykonanej ze stali ST316. Szczelna rama modułu chroni okablowanie przed wodą i promieniami UV. Z kolei nogom ramy (podobnie jak łącznikom lamp) nadany został hydrodynamiczny kształt, co powoduje redukcje strat ciśnienia.

Dzięki prostej instalacji w istniejących już kanałach i zbiornikach chlorowania, system dezynfekcji ścieków promieniami UV zapewnia swobodę konstrukcyjną i widoczne oszczędności. System może być montowany na zewnątrz bez dodatkowych pomieszczeń i instalacji wentylacyjnych.

Wykorzystanie grawitacji w konstrukcji systemu eliminuje potrzebę stosowania urządzeń ciśnieniowych, orurowania i pomp. Ułatwiona jest rozbudowa i dopasowywanie naszej instalacji do nowych warunków eksploatacyjnych, co jest możliwe dzięki modułowej strukturze systemu.

Poziome położenie lamp zapewnia optymalne parametry hydrauliczne, pobudza turbulencje i dyspersję i optymalizuje ekspozycje wody na promienie UV.


Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media