Produkty

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20
fax +48 22 756 50 33

Filtry otwarte - system KREVOX

Będące obecnie w powszechnym użyciu filtry otwarte wymagają wielu zabiegów eksploatacyjnych oraz stosowania restrykcyjnych procedur płukania w celu wydłużenia okresu ich eksploatacji.

Klasyczny drenaż filtracyjny z zastosowaniem płyt odsączających jest od wielu lat powszechnie wykorzystywany i znane są użytkownikom mankamenty tego rozwiązania. Zmiany w zakresie konstrukcji dysz, wielkości szczeliny i otworów systemu dystrybucji wody i powietrza do płukania znacznie poprawiają pracę filtrów, ale nie eliminują wielu uniedogodnień i wad.

W odpowiedzi na te problemy powstał SYSTEM KREVOX idealnie nadający się do modernizacji starych jak i budowy nowych filtrów otwartych składający się z specjalnego układu drenażowego TRITON, zasypki multimedialnej CULLIGAN oraz modułu regulacyjnego CLA-VAL.

Przy uwzględnieniu ograniczeń konstrukcyjnych starego filtra można znacznie wzmocnić jego budowę poprzez uszczelnienie dna, podniesienie wysokość warstwy filtracyjnej i zmniejszenie ilość wody do płukania. Przy projektowaniu nowych filtrów zastosowanie SYSTEMU KREVOX powoduje redukcję wysokości komór – części budowlanej nawet o 30% - i ogranicza straty hydrauliczne oraz zużycie energii elektrycznej.

Nowatorstwo zastosowanej techniki wykorzystania stożkowej szczeliny pomiędzy drutami eliminuje wiele niedogodności i wad klasycznego rozwiązania. Dodatkowo otwiera się możliwość stosowania nowych konfiguracji złóż multimedialnych, znacznie zwiększających efektywność procesu filtracji i podnosi właściwości uzdatnionej wody.

SYSTEM KREVOX to nowa jakość.

Drenaż filtracyjny Triton w przekroju

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media