Produkty

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20
fax +48 22 756 50 33

Odwrócona osmoza Culligan

Odwrócona osmoza Culligan

SDS jest systemem uzdatniania wody zaprojektowanym według najwyższych standardów z myślą o pojedynczym stanowisku do hemodializy o wydajności 80 l/h, przeznaczonym do przeprowadzania dializy w domu. Sprawdza się także w wypadkach nagłych (np. pogotowie ratunkowe, OIOM, hemodializy „ostre”), może być stosowany u pacjentów po transplantacji oraz do hemodializ przewlekłych. Zwarta, lekka i kompaktowa konstrukcja, zamknięta w eleganckiej obudowie na kółkach, pozwala na sprawne przemieszczanie i proste uruchomienie urządzenia. Możliwa jest również odwrócona osmoza jak i wstępna filtracja dzięki zawarciu odpowiednich układów i systemów.

Do głównych zalet systemu SDS można zaliczyć:

  • nadzwyczajną łatwość obsługi (dzięki zastosowaniu elektronicznego panelu typu dotykowego sterującego wszystkimi funkcjami)
  • system automatycznej dezynfekcji i odkażania
  • układ do płukania wstępnego i końcowego
  • alarm audiowizualny
  • system umożliwiający ciągłą kontrolę jakości uzdatnianej wody z cyfrowym miernikiem przewodności
  • elementy głównego obiegu wody wykonano z estetycznej stali nierdzewnej (odpornej na działanie kwasów i korozję)

MFP

Urządzenie MFP jest rezultatem długoletniego doświadczenia w dziedzinie uzdatniania wody do hemodializy. Wyjątkowa prostota w użyciu, wytrzymałość, a także uniwersalność podłączenia umożliwia instalację urządzenia także w nietypowych miejscach.

Wszystkie elektryczne podzespoły MFP zamknięte są w hermetycznej obudowie, a elementy konstrukcyjne, pozostające w stałym kontakcie z wodą. Bardzo cichy trójfazowy silnik spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa (IP 54).

System MFP przystosowany jest do łatwego podłączenia zewnętrznego urządzenia dezynfekcyjnego.

R.O.2

Seria urządzeń R.O.2 została zaprojektowana w odpowiedzi na specyficzne potrzeby sektora hemodializ. Każde z nich składa się z dwóch oddzielnych sekcji odwróconej osmozy (zwykle pracujących szeregowo), dostarczających ultraczystą wodę. W nagłych wypadkach każda sekcja może pracować alternatywnie jako jednostka niezależna.

Praca szeregowa zapewnia produkcję wody najwyższej jakości - każda cząsteczka wody przechodzi przez dwa następujące po sobie moduły osmotyczne. Za pierwszym razem następuje redukcja soli na poziomie 90-99%, a następnie minimalizacja pozostałych związków soli (również na poziomie 90-99%).

Mikrobiologiczna czystość takiej wody jest bardzo wysoka (zazwyczaj mniej niż 5 C.F.U., często bez jakichkolwiek zanieczyszczeń drobnoustrojowych). W praktyce poziom jakości wody jest bardzo zbliżony do tego, jaki jest wymagany w sektorze farmaceutycznym (woda iniekcyjna).

Opcjonalnie istnieje możliwość pracy R.O.2 w układzie równoległym. Znacznie podnosi to funkcjonalność urządzenia w czasie awarii, konserwacji lub dezynfekcji, która może odbywać się w jednej sekcji osmozy bez zakłócenia dostawy wody z sekcji drugiej.

System R.O.2 przystosowany jest do łatwego podłączenia zewnętrznego urządzenia dezynfekcyjnego. Zapewniamy, że odwrócona osmoza czy elektroosmoza z wykorzystaniem ELODE to najnowocześniejsze rozwiązania w służbie człowieka.

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media