Produkty

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
00-680 Warszawa, ul Żurawia 45,
tel. +48 22 756 52 20
fax +48 22 756 50 33

Sita ssawne

Wysokowydajne sita „Intake screens” pozwalają na znalezienie najlepszego rozwiązania dla indywidualnych warunków uwzględniając głębokość zbiornika, jakość wody, sezonowe wahania temperatury, wymagania dotyczące ochrony organizmów wodnych.


Wysokowydajne sita „Intake screens” są zastosowane i pracują ze znakomitym skutkiem na ponad 1300 instalacjach na świecie.Wysokowydajne sito Intake Screen jest obecnie najlepszym dostępnym rozwiązaniem dla ujęć wód powierzchniowych. Poprzez kontrolę szybkości przepływu wody przez sito naruszenie życia biologicznego w okolicy ujęcia jest znikome.


Dla wodociągów, dla przemysłu papierniczego, petrochemii, elektrowni itp. Intake screen jest solidnym, bezawaryjnym urządzeniem pobierającym wodę, które pozwala na obniżenie kosztów obsługi i eksploatacji.


Kluczem zapewniającym wysoką wydajność pracy ujęcia jest jego konstrukcja wewnętrzna, pozwalająca na stałą, równomierną, niską prędkość przepływu przez całą powierzchnię sita. Dzięki oryginalnemu rozwiązaniu szczeliny filtracyjnej w kształcie odwróconej litery "V"; każda cząstka, stykająca się z powierzchnią jest oparta tylko w dwóch punktach. Przy płukaniu zwrotnym szczeliny pracują jako dysze, co zapewnia ich przepłukiwanie i udrożnienie. Eliminuje to punkty lokalnego, szybkiego a zarazem nierównomiernego przepływu w wysoko wydajnych ujęciach w przypadku zatkania części powierzchni sita przepływającymi materiałami. Równomierna praca ujęcia podwyższa wydajność hydrauliczną całego ujęcia oraz efektywność pomp poprzez eliminację oporów hydraulicznych przy zasysaniu wody.

 

Przepływ wody przez szczeliny z optymalną prędkością 0,15 m/s zapewnia możliwość naturalnej ucieczki żywym organizmom w okolicy ujęcia, uniemożliwiając zassania ich do sita.


Wszystkie wysokowydajne sita Intake Screens są skonstruowane wg tej samej zasady i bez względu na ich wymiar i wydajność posiadają tą samą listę zalet:

 • oszczędność osiągnięta poprzez zastosowanie prostej konstrukcji sita
 • nie zapychające się sito, którego konstrukcja gwarantuje tylko dwa punkty styku cząstek z sitem, a przy płukaniu pracuje jako dysza
 • brak części ruchomych
 • minimalne koszty eksploatacji
 • uproszczoną instalacją
 • urządzenie przyjazne dla środowiska - wysokowydajne sito Intake screens działa ochronnie na organizmy żywe w wodzie. Jego działanie podporządkowane jest dyrektywom dotyczącym ochrony organizmów na ujęciach wody 

Precyzyjnie dobrany rozmiar szczeliny sita zawsze odpowiada dwóm wymaganiom: maksymalnej powierzchni szczelin oraz ochronie organizmów każdego rozmiaru. Szczelina jest regulowana i może być dobierana w zakresie od 1 mm do 12 mm. Szczelina standardowa to wielkość 3mm.

Wybór materiału umożliwia najlepsze dostosowanie sit do różnych warunków pracy. Stal kwasoodporna 304 jest zalecana dla większości ujęć słodkowodnych. Stal kwasoodporna 316 L jest zalecana dla wód słonawych i mocno zasolonych. W szczególnych przypadkach sita wykonywane są ze stopu Cu-Ni.

Wysoka wytrzymałość sit jest gwarantowana dzięki jednolitej spawanej konstrukcji.

W warunkach, gdzie w okolicy ujęcia jest duża koncentracja organizmów żywych oraz cząsteczek organicznych wymagane jest częste płukanie sit. Specjalnie dla tego celu zaprojektowany został system Hydroburst. System ten dostarcza odpowiednią ilość powietrza pod ciśnieniem do sita, która powoduje całkowite jego oczyszczenie i usunięcie wszelkich przylegających cząstek.


System płukania Hydroburst składa się z czterech podstawowych zespołów:

 1. Kompresor
 2. Zbiornik powietrza
 3. Zawory
 4. Szafka sterownicza 

 

Sterowanie dostępne są trzy konfiguracje

 

 1. Sterowanie ręczne
 2. Sterowanie automatyczne zależne od czasu
 3. Sterowanie automatyczne zależne od straty ciśnienia na sicie wg zadanej wartości. 


Oba powyższe sterowania mają możliwość przejścia w tryb sterowania ręcznego.Kompresor, jego wydajność, parametry i gabaryty są indywidualnie dobierane dla każdego ujęcia. Wytyczną jest osiągnięcie najlepszych rezultatów płukania w konkretnych warunkach.

 

 

Copyright © 2012 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Created by ROXX Media